MultiSport

  Z dniem 1 lipca 2011r akceptujemy nową kartę Benefit Systems - MultiSport KIDS
jest to karta dla dzieci (dzieci mogą korzystać tylko z basenu). Wejście bez dopłat.

Centrum Sportu i Rekreacji Cascada akceptuje karty MultiSport firmy Benefit Systems.


Regulamin korzystania z kart Multisport
Obowiązuje od 11 maja 2011r

1. Zasady ogólne
Wejście na obiekt tylko za okazaniem ważnej karty Multisport Plus oraz dokumentu tożsamości.
Karta zostaje zarejestrowana na terminalu Benefit System.
Użytkownik składa podpis na formularzu uproszczonym (w przypadku awarii terminala recepcjonistka daje klientowi formularz awaryjny, w którym klient uzupełnia numer karty oraz podpis).
Klient zobowiązany jest do uiszczenia dopłaty do usługi przed wejściem na obiekt.
Użytkownik-dziecko do 15 roku życia uprawnione jest do korzystania wyłącznie z usług basenowych.
Klient otrzyma w recepcji zegarek i kluczyk. Za zgubienie zegarka zostanie pobrana kwota w wysokości 50 zł.
W recepcji obowiązuje zmiana obuwia.
Na basenie obowiązuje czepek.
Do czasu usługi doliczany jest czas na przebranie - 20 minut. Za przekroczony czas na usłudze klient zobowiązany jest zapłacić dopłatę naliczoną przez system CSiR Cascada (Benefit Systems nie pokrywa dopłat).
Benefit nie pokrywa kosztów wynajmu sprzętu.
Klient Benefitu zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu CSiR Cascada.

2. Usługi (z pakietów można korzystać co 4h):
PAKIET I
(tylko jedna usługa)[bez dopłaty]
Siłownia (2h)
Fitness (50 min)
Pilates (50 min)

PAKIET II
(połączenie dwóch usług)[dopłata 10 zł]
Siłownia (2h)
Basen (1h)
Fitness (50 min)
Pilates (50 min)

PAKIET III
(połączenie dwóch usług)[dopłata 15 zł]
Siłownia (2h)
Basen (1h)
Fitness (50 min)
Sauna & Jacuzzi (30 min)
Pilates (50 min)

PAKIET IV
(wejście jednorazowe)[dopłata 5 zł]
Sauna & Jacuzzi (30 min)

PAKIET V
(wejście jednorazowe)[bez dopłaty]
Basen (1h)

PAKIET VI
(wejście jednorazowe)
[Dopłaty:
1 osoba z kartą Benefit - 30 zł
2 osoby z kartą Benefit - po 7,50 zł
1 osoba z kartą Benefit - 10 zł, 2 osoba bez karty Benfit - 20 zł]
Squash (1h)

*zajęcia jogi, w ramach programu MultiSport, w Cascadzie prowadzi Szkoła Jogi Sadhana

3. Rezerwacje
Klient ma możliwość dokonania rezerwacji miejsca na wybraną usługę poprzez zapłacenie kaucji w recepcji obiektu.
Wysokość kaucji:
Fitness, pilates, taniec - 20 zł
Squash - 40 zł

W razie dokonania rezerwacji klient jest zobowiązany do zgłoszenia swojej nieobecności do 12h przez zajęciami, jeśli nie może skorzystać z usługi.
W przypadku nie zgłoszenia nieobecności przez klienta do 12h przed zarezerwowanymi zajęciami, zostanie ściągnięta kaucja za zajęcia.
Nie zapewniamy miejsc klientom wchodzącym jednorazowo bez wcześniejszej rezerwacji.


ad ad ad swim test swim test swim test
ad ad ad

Język / Language:
Cascada - english version
Cascada - polska wersja