Jow Ga Kung Fu

KUNG-FU DLA DZIECI - STOWARZYSZENIE SPORTOWE JOW GA KUNG FU

Styl Jow Ga opiera się o spójny przekaz  zachowujący tradycyjne reguły, wykorzystujący jednak współczesne metody treningu, takie jak sparring czy nowoczesne akcesoria. Utrzymujemy kontakt ze szkołami w Europie, USA i Chinach, a nasza działalność jest autoryzowana przez spadkobierców twórców systemu.

Treningi są podzielone wg poziomu umiejętności. Treningi dla dzieci oparte są o ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami kung fu, mają na celu podniesienie sprawności fizycznej, zwiększenie zaufania do własnych możliwości. Prowadzone w sposób nieco zabawowy, mają nauczyć konsekwencji i wytrwałości, współpracy w grupie.

Rozpoczynając naukę nowej osoby dbamy o to, by jak najbardziej podnieść jej poziom sprawności - wydolności, gibkości, itp., wprowadzając równocześnie ćwiczenia techniczne. Stosując równolegle tradycyjne i nowoczesne metody treningowe, możemy osiągać efekt zgodny z oczekiwaniami ćwiczących w bezpieczny dla zdrowia sposób. „Tradycja" nie oznacza w naszej szkole niezrozumiałego i ślepo powtarzanego - oznacza ćwiczenia sprawdzone i efektywne, niekoniecznie te najmodniejsze.

Trenujemy w dowolnym stroju sportowym, w obuwiu. Szkoła posiada sprzęt ochronny i treningowy.

Szczegóły na stronie internetowej: www.jowga.pl

Kung fu


ad ad ad swim test swim test swim test
ad ad ad

Język / Language:
Cascada - english version
Cascada - polska wersja